Logo

Som professionell konferensarrangör erbjuder vi konferenstjänster såsom bokningssystem, deltagarhantering, projektledning, kommunikationstjänster, upphandling och ekonomihantering.

 

Vår internationella konferens, Nordic Coagulation Meeting, som ägde rum på Hotel Tylösand var mycket uppskattad av deltagarna. En stor del av framgången baserades på det stöd och engagemang vi fick från Nord Meetings. Hela arrangemanget planerades, genomfördes och följdes upp på ett föredömligt och professionellt sätt. Som arrangörer behövde vi egentligen bara säkra det vetenskapliga programmet för kongressen. Allt annat som måste fungera, inklusive oförutsedda händelser, ordnade Nord Meetings på ett imponerande, trevligt och situationsanpassat sätt. I samband med föreningens framtida arrangemang kommer vi med största sannolikhet att försöka samarbeta med Nord Meetings igen, oavsett var i landet det kommer att äga rum.
- Andreas Hillarp, Ordförande, Intresseföreningen för svensk hemostasforskning

Vi fick ett fantastiskt stöd av Nord Meetings när vi arrangerade Rikskonferensen för Audionomer. De tog hand om anmälningar från både deltagare och utställare och de hanterade alla kund- och leverantörsfakturor. De hjälpte oss också att organisera vår budget och våra arbetsgrupper både inför och under konferensen. Allt på ett mycket proffsigt sätt!
- Malin Bexell, Avdelningschef, Hörselmottagningen, Region Halland

Nord Meetings är projektledare för Varbergsdagarna. De sammankallar vår arbetsgrupp och tar ansvar för avtalsskrivning, marknadsföring, anmälningar och fakturering. Det gör att vi som arbetar med programinnehållet kan lägga fullt fokus på det istället för alla detaljer runt omkring.
- Anna Deliaune Aronius, Rektor, Varbergs kommun